

About Cyprus

Cyprus is a European island in the eastern Mediterranean, which lies at the crossroads of three continents, Europe, Asia and Africa. It is the third largest island in the Mediterranean Sea after Sicily and the Sardinia. The total area of the island covers 9,251 square kms. It is considered as an island of exclusive beauty and a country full of contrasts, an island of tradition, charm and romance.

People from all over the world are attracted to Cyprus because of its excellent infrastructure, high quality of life, low cost of living and generous tax incentives, but most important of all is the all-embracing warm hospitality of the Cypriot people.The capital Lefkosia is the largest city of the island. Theother major towns are Paphos and Limassol which are located on the coast.

Climate

Cyprus has a typical Mediterranean climate with about 300 days of sunshine per year. It enjoys dry, warm summers and mild winters. The bulk of the rain falls during the period from November to March. The coldest month is January having minimum and maximum mean temperatures of 6 oC and 16oC respectively. In the hottest month August the corresponding minimum and maximum mean temperatures are 21oC and 35oC.

Healthcare

Under EU regulations, healthcare can be provided in Cyprus for people from other EU Member States. The healthcare is provided on the same basis as is provided to a Cypriot national and is available at any of the Government Medical Institutions in Cyprus.

Healthcare can be provided also at the private hospitals and clinics all around the island.

Education

Cyprus is among the countries with the highest educational level in Europe in comparison with its population.

You can find kindergartens and private schools offering primary and secondary education as well as colleges and universities offering bachelors, masters, and PhD degrees. You can also find other educational institutions that offer specialized courses in many fields.


47, Coral star, Block 2 Coral bay avenue Pegia 8575 Pafos, Cyprus
00357 99786603
[email protected]

Copyright 2024 buyletproperties.com