

Buy Let Properties Services

We offer the following services:

more
pool maintenance
Description
Our experience pool service team offers monthly and day to day pool cleaning services all over the year. On each visit we check water level, cleaning of the pool, cleaning of the tiles, cleaning the skimmers, filter backwashing, clean the filters, vacuuming the pool floor and check the chemicals of the pool.

Service Pricing:
  • Pool 4x8€ 95
  • Pool 5x10€ 110
Request pool maintenance
more
garden maintenance
Description
Our garden maintenance team offers yearly and on request garden cleaning service such as pruning, cleaning, watering, fertilizer and manure to ensure that your garden will look nice all over the year. Prices adjustments for each different garden.

Per Hour 12Euro

Monthly Contract 115 Euros.

Service Pricing:
  • Per Hour€ 8
  • Full Day€ 50
Request garden maintenance
more
full clean & changes & check up
Description
We are offering cleaning, changes and checkup services before and after your arrival at your property:

• Villas
• Apartments
• Offces
• Shops

Prices start from 50Euros based the one bedroom apartment.

Request full clean & changes & check up
more
key holders
Description
If your property is left unattended for any length of time or during the winter months we can provide visits to ensure that it is secure, air the property, run air-condition units and taps, watering inside plants. After our visits we will report any faults and potential problems and advise on their correction.

Yearly Contract from 50Euros/ 4 Visits

Visits on request will be charge for 15Euros.

Request key holders
more
building & maintenance
Description
Our experience team specialist to every aspect of owning a house or a flat, either as a Homeowner, Landlord, Property Professional or Freeholder. We offer completely property cervices from planning and construction up to yearly services and refurbishments

• Architecture plans Construction Proposals Roof Insulation Pergolas Insulation
• Pergolas Design & Made Buildings & Maintenance Renovations
• Drywalls installetions
• Electrical Installations & Maintenance Element change
• Air-condition maintenance
• Plumbing Installations & Maintenance
• Fencing & Exterior Doors & Gates(Wood & Steel & Aluminum)

Visit on requests, yearly contracts available.

Request building & maintenance

47, Coral star, Block 2 Coral bay avenue Pegia 8575 Pafos, Cyprus
00357 99786603
[email protected]

Copyright 2024 buyletproperties.com