

Property Tax

Property Running Costs

Municipality Charges

Municipality charges each household must pay for waste removal around €120 to €200 per year depending on the area.

Communal Expenses

Communal expenses are introduced in most of the complexes for maintenance of communal areas such as lifts, pools and gardens. Depending on the development, communal fees vary between €30 to €100 per month.

Telephone

The standing charge for a landline is approximately €16 per month and there is a modest connection charge. Actual call charges are very reasonable. New companies have recently entered the market, bringing lower charges for both telephone and internet.

Water

There is a standing charge per quarter of €20 – €60, depending on the area, plus consumption costs on a sliding scale as follows:
Average water cost in Cyprus runs to about €180 – €220 per year.

Electricity

Average Electricity cost in Cyprus runs to about €700 – €1500 per year
*subject to changes by the water and electricity authorities.

For further information and assistance do not hesitate to contact our consultant team.

47, Coral star, Block 2 Coral bay avenue Pegia 8575 Pafos, Cyprus
00357 99786603
[email protected]

Copyright 2024 buyletproperties.com